Welkom op de website van Ergocollectief

ErgoCollectief is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde ergotherapeuten in de gemeenten Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Stein, Beek en Schinnen. De aangesloten praktijken staan voor goed ondernemerschap en innovatie. Ze spelen in op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, waarbij kwaliteit van de ergotherapeutische zorg, gericht op volwassenen en ouderen, voorop staat.

Doel

Het doel van ErgoCollectief is om de positie van de ergotherapie in de eerste lijn te versterken door:

- de kwaliteit en effectiviteit van de ergotherapeutische zorg, gericht op volwassenen en ouderen, te verbeteren;
- activiteiten te verzorgen waarbij het uitwisselen van kennis betreffende beroepsuitoefening en praktijkvoering voorop staat;
- te zorgen voor een regionaal dekkend netwerk en onderling af te stemmen;
- gesprekspartner te zijn voor andere zorgprofessionals, zorgnetwerken, patiëntenorganisaties, beleidsorganen en zorgverzekeraars;
- de belangen van de vrijgevestigde ergotherapeuten te behartigen;
- af te stemmen met brancheorganisatie Ergotherapie Nederland

Aangesloten praktijken

Ergotherapiepraktijk Emmie Voncken Ergotherapiepraktijk Ergovision
Ergotherapiepraktijk Schiphorst Medisch Centrum Susteren Lotz Ergotherapie
ParaMedisch Centrum Sittard Zuid Vranken Ergotherapie